Les ciències a l’Educació Infantil i Primària

Nivell: Infantil i Primària

Formadores: Carme Alemany 

Descripció:
La única forma d’aprendre ciència és fent ciència. S’ha de recórrer el mateix camí dels investigadors quan s’enfronten a un problema: mirar-lo des dels diferents punts de vista, fer-se preguntes i sobretot experimentar per poder formular-se noves preguntes… i així successivament. Aquest és el mètode del treball científic. Els nens i les nenes des de l’inici de la seva vida investiguen. A nosaltres, els mestres, ens correspon actuar per tal que, potser a través de la ciència, l’escola estigui atenta a aquesta curiositat innata dels nens i nenes, entengui les seves preguntes, respecti la diversitat tant de les personalitats com de les cultures i al mateix temps desenvolupi els talents propis de cadascú.

Objectius:
El principal objectiu del treball científic a l’escola és el d’aprofitar una eina tant poderosa per tal que els nens i les nenes, els nois i les noies, puguin prendre decisions racionals, de forma autònoma i en cooperació, que els ajudin a comprendre el món.

Continguts:
A partir de la investigació Un dels objectius de l’ensenyament-aprenentatge sobretot en les etapes d’infantil i primària, ha de ser la descoberta del món partint de l’entorn quotidià.
Qualsevol element i el mateix entorn en el seu conjunt, és complex, divers, ple d’estímuls, ple de contingut, d’informació, de recursos…, però és intel·ligible. Cal una mirada atenta, analitzant, reflexiva, que connecti i coordini tot el nostre saber, que provoqui preguntes, i ens posi en acció per trobar possibles respostes que ens ajudin a comprendre.
Comprendre significa fer connexions, relacionar nous coneixements amb altres ja coneguts. Comprendre, entendre, no és el mateix que observar, però conté l’observació i el diàleg en totes les seves formes. El diàleg amb un mateix (la reflexió individual), amb el fet o l’objecte (manipulació, experimentació, intervenció), amb els altres (conversa, reflexió conjunta, presa de decisions).