escola-estiu-mrpte-2

Coneix els cursos

Cursos de 30 hores

De l’1 al 10 de juliol

Helena i Rubén del Col·lectiu Pell de Ceba

Formació en Educació Viva per equips i professionals del Temps del Migdia

CODI CURS: REC2680416

A QUI VA DIRIGIT?
Acompanyants del temps de migdia. 

HORARI FORMACIÓ VIRTUAL: de 15 a 16.30

DESCRIPCIÓ
El Temps del Migdia és un espai molt valuós, és l’espai de les relacions humanes, el temps social al màxim exponent, on l’infant amb els recursos emocionals que té es troba amb tota mena de situacions i reptes, per això donem molt valor a l’acompanyament emocional d’aquests moments. Aquesta franja forma part i està integrada a la jornada escolar, amb una mateixa mirada i línia pedagògica que l’escola, amb una bona comunicació per acompanyar a l’infant amb coherència educativa, per què l’estada de l’infant a l’escola pugui ser mirada d’una manera integral en els diferents moments del dia, on a cada espai tindrà diferents experiències que l’enriquiran com a persona. Aquesta formació pretén potenciar i revaloritzar el temps del migdia com un espai educatiu de qualitat. 

OBJECTIUS

 • Canviar la mirada vers l’educació tot integrant la mirada de la pedagogia sistèmica. 
 • Descobrir noves formes de comunicació respectuosa amb els infants i companys d’equip.
 • Acompanyar els conflictes i posar límits d’una manera respectuosa.
 • Identificar les etapes i necessitats dels infants durant el Temps del Migdia
 • Conèixer com acompanyar emocionalment als infants des del marc de l’educació viva
 • Dissenyar i crear ambients d’aprenentatge per a l’activitat autònoma de l’infant.
 • Preparar propostes vivencials de joc, creativitat i expressivitat
 • Conèixer diferents models de menjador en projectes d’educació viva i educació lliure (escoles públiques, associacions, cooperatives)
 • Reinventar un espai de reflexió i creació de nous ponts relacionals entre l’equip.

CONTINGUTS

 1. Principis bàsics de la pedagogia sistèmica 
 2. Etapes i necessitats dels infants en el temps de migdia: nutrició, el descans, la son, control d’esfínters, hàbits d’higiene, temps de joc lliure… 
 3. El paper de l’adult acompanyant: els límits, resolució de conflictes, el dolor emocional 

Laia Oraá

Inspiració Waldorf a l’aula: connexió amb la roda del temps i una altra manera d’acompanyar la prelectoescriptura

CODI CURS: REC 2700416

HORARI FORMACIÓ VIRTUAL: de 9.00 a 10.30

A QUI VA DIRIGIT?
Mestres d’Infantil

DESCRIPCIÓ
El curs pretén apropar els mestres a una manera diferent d’acompanyar a l’infant dins l’aula, inspirant-nos amb la pedagogia Waldorf. Parlarem de l’infant com a centre, dels ritmes de la natura i de les festivitats de la roda del temps com a esquema vertebrador dels aprenentatges i de les vivències. La preparació per a la lectoescriptura conformarà una part important del curs. Aprendrem a fomentar les habilitats de prelectoescriptura per a què el procés es doni de manera fluida, natural i bonica per a l’infant, quan sigui el moment. Sabrem quines són les bases necessàries per a què l’aprenentatge present i futur es pugui donar de manera satisfactòria, en l’infant, i oferirem eines per a donar suport a aquest procés.

OBJECTIUS

 • Conèixer una manera diferent de viure els ritmes diaris, a l’aula, per tal d’ampliar el bagatge de coneixements i oferir noves perspectives educatives.
 • Conèixer la necessitat primordial de connectar infància i natura per al creixement sa de l’infant, i aplicar dos recursos que ens ajudaran a portar-ho a terme.
 • Conèixer la relació directa entre moviment i aprenentatge, i tenir recursos per a millorar les bases de l’aprenentatge.
 • Conèixer el vincle entre aprenentatge i emoció.
 • Aprendre una nova manera d’ensenyar la lectoescriptura, una que implica no només la raó, sinó també l’emoció, el cos, l’art… Activitats multisensorials.
 • Aprendre com acompanyar el procés d’integració de les habilitats prèvies a la lectoescriptura.

CONTINGUTS
1. Connexió amb la natura a l’aula a través de:
1.1 La taula d’estació.
1.2. La roda del temps i les principals festivitats.
2. Prelectoescriptura:
2.1 Habilitats prèvies i com fomentar-les.
2.2 Com introduïr les lletres.
2.3 Activitats multisensorials.
3. Com fomentar l’èxit en l’aprenentatge futur:
3.1 Sistema vestibular.
3.2 Sentit del tacte.
3.3 Reflexos i comportament.
3.4 Lateralitat.
3.5 Recursos per a cada un dels punts anteriors.

Toni Morant

Metodologies d’aprenentatge actives i aprenentatge basat en projectes amb enfocament globalitzat.

CODI CURS: REC2670416

A QUI VA DIRIGIT?
 Secundària i formació professional

HORARI FORMACIÓ VIRTUAL: de 9.00 a 10.30

DESCRIPCIÓ
L’ús d’estratègies d’aprenentatge actives a l’aula estimula i motiva l’alumnat, marca uns objectius clars i una metodologia concreta per fer el seguiment d’un projecte, la resolució d’un problema o l’assoliment d’un repte. Aquestes metodologies estan centrades en l’aprenentatge i en l’alumnat com vertaders protagonistes, adquirint, a més a més del coneixement, una sèrie de capacitats, competències i habilitats. Uns dels components cabdals són la cooperació i col·laboració entre l’alumnat, fomentant unes interaccions i relacions entre els membres dels equips que acabaran per generar una interdependència positiva.

Un dels aspectes més interessants és l’aprenentatge basat en projectes amb enfocament globalitzat, on les diferents matèries o àrees de coneixement s’entrellacen i es vinculen, difuminant la segmentació i la barrera tradicional entre aquestes per afavorir un aprenentatge significatiu i centrat en l’alumnat, fomentant així la inclusió a les nostres aules.

OBJECTIUS

 • Apropar als participants metodologies d’aprenentatge actives centrades en l’alumnat per fer significatius els coneixements.
 • Apropar als participants els fonaments de l’aprenentatge basat en projectes amb enfocament globalitzat.
 • Gestionar equips de treball a l’aula.
 • Gestionar i planificar projectes amb enfocament globalitzat.
 • Transferir i aplicar les metodologies d’aprenentatge a l’aula i l’aprenentatge basat en projectes.

CONTINGUTS

 1. Introducció a les metodologies d’aprenentatge actives.
 2. Introducció a l’aprenentatge basat en projectes.
 3. Gestió i planificació de projectes amb enfocament globalitzat.
 4. Aprenentatge basat en problemes, una estratègia metodològica activa pel treball a l’aula.
 5. SCRUM, una metodologia àgil per la planificació de tasques i projectes.
 6. La gestió de l’equip docent en l’aprenentatge per projectes i amb enfocament globalitzat.
 7. L’avaluació a les metodologies actives i aprenentatge per projectes.
 8. Mecanismes per fer la transferència a l’aula de les tècniques i dinàmiques plantejades.

Bea González i Anna Casanova

Llars d’infants: Moviment lliure i Psicomotricitat

CODI CURS: REC2690416

A QUI VA DIRIGIT?
Llar d’infants

HORARI FORMACIÓ VIRTUAL: de 15 a 17.30

DESCRIPCIÓ
Aquesta formació prenten fer arribar la mirada d’Emmi Pikler, parlant del moviment lliure, de la importància d’aquest en el desenvolupament global de l’infant. A més, farem una breu introducció a la psicomotricitat relacional/psicomotricitat d’Aucouturier, on podrem entendre la relació del cos en la construcció de l’infant. Adquirirem recursos i eines per poder-ho dur a terme en el dia a dia, a l’aula.

OBJECTIUS

Moviment i Mirada Pikleriana 0-2 anys

 • Aproximar la mirada Pikleriana
 • Afavorir el moviment lliure en els espais educatius 
 • Oferir recursos i materials d’inspiració Pikler 
 • Conèixer la importància de l’entorn i els seus aspectes més significatius 
 • Prepar espais i materials tenint en compte els ritmes, interessos i les seves necessitats
 • Afavorir l’autonomia i la seguretat en la construcció de l’infant
 • Integrar el concepte d’autonomia des de la metodologia pikleriana

Psicomotricitat 2-3 anys: 

 • Entendre la importància i els beneficis que ofereix al desenvolupament de l’infant, la psicomotricitat relacional i lliure
 • APrendre com les petjades corporals construeixen la història de relació de l’infant
 • Reflexionar sobre quin és el paper del psicomotricista
 • Conèixer com podem oferir una mirada lliure de judici que a més, afavoreix la conquesta global de l’infant (psiquisme, emoció i cos). 
 • Integrar conceptes teòrics necessaris per apropar-nos a la psicomotricitat relacional

CONTINGUTS

 1. Emmi Pikler i l’Institut Lozcy
 2. Moure’s en llibertat des de la primera infància: moviment
 3. Autonomia i seguretat
 4. Entorn preparat: adult, espai, material i roba
 5. L’adult i el joc de l’infant
 6. Introducció teòrica a la Psicomotricitat Relacional i Psicomotricitat d’Aucouturier
 7. Una nova mirada, la construcció del subjecte: relació i cos
 8. Conèixer els paràmetres de l’expressivitat motriu
 9. La sessió i els materials

10. Orientacions per a la intervenció

Vicky Mateu

Pantalles, infants i noves tecnologies

CODI CURS: REC2710416

HORARI FORMACIÓ VIRTUAL: de 9.00 a 10.30

A QUI VA DIRIGIT?
Infantil, primària i secundària

DESCRIPCIÓ
Formació s’oferiran coneixements, vivències i reflexions sobre els avantatges i els inconvenients de l’ús de les TIC durant la infància. S’exploraran els efectes les TIC en el desenvolupament, els processos d’aprenentatge i el benestar de l’infant. Com l’ús d’aquesta eina està transformant entorns educatius i familiars; com sostenir i acompanyar aquests canvis. Es compartiran propostes de gestió (temps, selecció, finalitat).

OBJECTIUS

 • Comprendre com funciona el cervell i què passa quan estem davant una pantalla.
 • Considerar què passa a nivell cognitiu, sensoriomotriu, social i emocional quan l’infant interactua amb les TIC.
 • Analitzar els avantatges i els inconvenients de les TIC durant la infància.
 • Observar de quina manera les TIC donen forma i nodreixen els nostres valors, les actituds, la nostra concepció del món, dels altres de mi mateix.
 • Exposar quins contextos i quins usos fer de les TIC en pro del desenvolupament i els processos d’aprenentatges significatius.
 • Reflexionar sobre els impactes de les TIC en l’autoestima, l’autonomia i l’autoregulació.
 • Debatre sobre el rol de l’adult com a model de gestió de les TIC, tant en entorns educatius com familiars.
 • Adquirir recursos per crear un hàbitat digital satisfactori.
 • Fomentar els usos conscients i crítics de les TIC.
 • Aprendre recursos i estratègies per gestionar les TIC, a favor nostre i pel nostre benestar (temps, selecció, finalitat). Com transmetre això als infants, en entorns educatius o familiars.

CONTINGUTS

Bloc I: les TIC i el desenvolupament infantil

 1. Quina funció tenen les TIC en el desenvolupament del l’infant?
 2. Com reacciona el nostre cervell davant un pantalla?
 3. Com reacciona el nostre cos davant un pantalla?
 4. Quin impacte poden tenir les TIC en els pilars del desenvolupament infantil.
 5. Mirada a l’escola i a casa.

Bloc II : les TIC i els processos d’aprenentatge en la primera infància

 1. Com la interacció amb les TIC poden transformar o afectar en l’entorn escolar i familiar: valors, actituds, concepció de les coses, aprenentatges, jocs que sorgeixen, idees, etc.
 2. Quina funció tenen les TIC en el processos d’aprenentatge de l’infant?
 3. El paper del llenguatge oral: escolta, diàleg i reflexió.
 4. Avantatges i els inconvenients de les TIC.
 5. Eina o dependència?

Bloc III: Pautes i hàbits de les TIC.

 1. Propostes de gestió (temps, selecció, finalitat) i com acompanyar-ho, fomentant l’ús crític i conscient de les TIC.
 2. Quin ús fer de les TIC perquè fomentin la gestió conscient i crítica.
 3. Com acompanyar els primers contactes amb les TIC. Quines activitats o propostes? Lúdica, d’aprenentatge, comunicació, etc.
 4. Quins contextos i quins usos fer de les TIC en pro del desenvolupament dels infants i els processos d’aprenentatge significatius.

Maria Castellana

Propostes i activitats per gaudir de la lectura i l'escriptura

CODI CURS: REC2720416

A QUI VA DIRIGIT?
Infantil i primària 

HORARI FORMACIÓ VIRTUAL: de 9.00 a 10.30

DESCRIPCIÓ
Formació pràctica i vivencial per a conèixer recursos i reflexionar sobre els ambients clau a l’hora d’acompanyar l’aprenentatge de la lectura i l’escriptura. Es parlarà sobre l’espai de la biblioteca, com presentar-lo i dinamitzar-lo i quines propostes de lectura es poden crear per ajudar a gaudir de la lectura durant les etapes d’infantil i primària.

Es parlarà del treball amb el traç, propostes i activitats per a ajudar a adquirir el control del gest i la precisió amb el traç de cares a poder generar vivències exitoses i plaents d’escriptura.

Finalment, es parlarà de jocs lingüístics que poden acompanyar aquest aprenentatge d’una manera lúdica, divertida i rica en continguts.

OBJECTIUS

 • Adquirir comprensió i recursos per poder proposar i crear ambients i propostes que fomentin una relació plaent, relaxada i exitosa amb la lectura, l’escriptura i el llenguatge en general.
 • Reflexionar sobre el rol de l’adult com a model lingüístic i com a lector i escriptor expert.
 • Reflexionar sobre l’espai de la biblioteca i la seva adequació i preparació segons criteris pedagògics.
 • Reflexionar sobre la importància del control del traç en el desenvolupament de l’escriptura.
 • Adquirir recursos per a poder proposar activitats i dinàmiques que permetin desenvolupar les habilitats necessàries per a poder escriure de forma fluida i relaxada a nivell motriu.
 • Conèixer propostes i recursos pedagògics per a poder treballar el desenvolupament del llenguatge.
 • Reflexionar sobre la importància de les vivències plaents, positives i lúdiques en els processos d’aprenentatge i la seva relació amb l’aprenentatge vivencial, global i significatiu.

CONTINGUTS 

Bloc I- L’ Espai de biblioteca, gaudir de la lectura (sessió 1 i 2)

 1. Creació de l’espai de Biblioteca, criteris pedagògics.
 2. El racó de lectura.
 3. Tipus de llibres, criteris de selecció i valoració de la seva adequació.
 4. Contes tradicionals: sí o no?
 5. Biblioteca d’aula i biblioteca d’escola
 6. Propostes de lectura.
 7. L’adult com a model de lectura. La lectura dialògica.
 8. Dinamització de propostes individuals, en petit i en gran grup

Bloc II- El treball amb el traç, gaudir de l’escriptura (sessió 2 i 3)

 1. La conquesta del gest com a porta a l’escriptura.
 2. Motricitat fina, coordinació i equilibri.
 3. Propostes i recursos per adquirir control i precisió en el traç.
 4. L’espai gràfic.
 5. El dibuix lliure i l’expressió plàstica.
 6. El dibuix de formes i el desenvolupament del gest gràfic.
 7. Trenar, teixir i cosir.
 8. Masses i el treball amb el volum.
 9. Altres activitats de petit format.

Bloc III- Jocs lingüístics, gaudir del llenguatge (sessió 4)

 1. El treball amb rimes, dites i embarbussaments.
 2. Propostes per gaudir de la poesia.
 3. Endevinalles i acudits.
 4. Cançons, jocs de mans i rimes en moviment.
 5. Jocs lingüístics individuals, en petit i gran grup.

Neus Gimenez i Jaume Aguilar

Educació a Temps Complet: estratègies per fer front a les desigualtats educatives

CODI CURS: REC2730416

A QUI VA DIRIGIT?
Infantil / primària / secundària / internivells

HORARI FORMACIÓ VIRTUAL: de 9.00 a 10.30

DESCRIPCIÓ
Què podem fer els docents en xarxa amb els altres professionals de l’educació per promoure oportunitats educatives lectives i no lectives per a tots els infants i joves i així combatre junts les desigualtats socials?

Aprendrem estratègies i compartirem experiències sobre el paradigma d’Educació a Temps Complet, que ens convida a transformar els nostres centres escolars en centres educatius: centres connectats amb els aprenentatges que ens ofereix el nostre poble, barri o ciutat i que transformen els usos que fem del temps a les nostres escoles.

Aquesta formació va adreçada a aquells docents i altres perfils professionals educatius (educadors, monitors…) interessats en repensar i transformar les seves escoles com a espais oberts a la comunitat i com a espais per a un acompanyament de l’alumnat en clau d’aprenentatge personalitzat, salut i equitat.

OBJECTIUS

 • Les participants coneixen les bases teòriques del paradigma d’Educació a Temps Complet.
 • Les participants disposen d’eines per activar noves organitzacions del temps de les seves escoles per fer front a les necessitats de l’alumnat i la personalització educativa.
 • Les participants fan propostes de pròxims passos per impulsar una educació a temps complet als seus centres educatius.

CONTINGUTS 

 1. Premisses clau de l’Educació a Temps Complet.
 2. Accions i projectes concrets de diferents contextos educatius que integren l’Educació a Temps Complet en la seva tasca educativa.
 3. Experteses i experiències dels participants del curs connectades amb l’educació a temps complet.
 4. Exemples de pràctiques educatives que han transformat els usos del temps dels seus centres per adequar-se a les necessitats de l’alumnat.
 5. Coneixement generat a partir de les fortaleses i àrees de millora dels usos del temps dels centres educatius dels participants: ritmes d’aprenentatge, enfocament del temps de reforç educatiu, temps educatiu de migdia…
 6. Estratègies per a la transformació dels usos del temps del seu centre.