Contes, música i teatre. Recursos pedagògics pel desenvolupament de les estructures cognitives bàsiques

Nivell: Infantil i Primària

Formadora: Maria Castellana

Descripció:
El curs ofereix recursos pràctics de diferents tipologies i àmbits per tal de fomentar el desenvolupament del cervell dels infants i crear unes bones xarxes cognitives que afavoreixin els aprenentatges complexos. 

Objectius:
Adquirir recursos pràctics en l’àmbit de la música, cant i ritme, contes orals i de creació pròpia, teatre i expressió corporal.
Comprendre el funcionament i els requisits per un bon desenvolupament de les xarxes cognitives en l’etapa d’infantil i primària.
Ajudar a desenvolupar la capacitat creativa, la imaginació i el treball expressiu (amb diferents materials: el cos, la veu, materials plàstics, etc).
Adquirir experiències i noves dinàmiques de treball cooperatiu en grup.

Continguts:
Bloc I- Els contes orals i de creació pròpia
El desenvolupament del cervell en l’etapa infanti i primària
El paper del llenguatge oral en el desenvolupament de les estructures cognitives bàsiques
Contes orals: tipologies, propostes i recursos
Els contes amb teatret: variants, creació d’escenaris, la participació dels infants
El treball amb el Kamishibai. L’autocreació de contes en grup
Contes en moviment i cançons de dit de Tamara Chubarovsky
Contes sobre la pell

Bloc II- Música, ritme i cant
El paper de la música, el ritme i el cant en el desenvolupament de les estructures cognitives bàsiques
El cant: com cantem, com ajudem a cantar
El treball amb la pròpia veu i la respiració
El ritme: propostes, recursos i experiències
La música: el treball holístic; els primers instruments
La dansa en el treball musical, propostes i activitats
El paper de la memòria i la creativitat en el desenvolupament de cervell

Bloc III- Teatre, mímica i expressió corporal
El paper del teatre, la mímica i l’expressió corporal en el desenvolupament de les estructures cognitives bàsiques
Activitats, recursos i jocs de teatre
La improvisació: importància i gestió de dinàmiques; la participació dels infants, el treball en petits grups
El paper del públic en la creació d’espectacles
El treball amb la mímica. Jocs, recursos, propostes
Les ombres xineses: creació d’històries amb el cos i amb siluetes creades
Les titelles: com manejar-les i ensenyar a manejar-les en la creació d’històries. Creació de titelles amb els infants.