El treball cooperatiu a l’aula: pautes útils per una pràctica eficient

Nivell: Secundària

Formadors: Antoni Gavaldà, Josep Maria Pons, Albert Irigoyen

Descripció:
A partir de diversos blocs de treball, durant el curs s’abordarà què és el treball cooperatiu, amb quins valors està relacionat i quines estratègies didàctiques es poden aplicar a l’aula per millorar l’aprenentatge dels alumnes.

Objectius:
Concretar què és i què no és treball cooperatiu. Relacionar treball cooperatiu i valors. Aplicar pautes i estratègies de treball cooperatiu. Plantejar criteris i sistemes d’avaluació.

Continguts:
1)Introducció
Història de l’aprenentatge cooperatiu
Del món del treball al món educatiu
2) Entrem en valors.
Què entenem per “valor”?
Interiorització de valors
Treballar amb valors a l’aula
3) Estratègies de treball cooperatiu
Treball cooperatiu versus treball competitiu
Tècniques per afavorir el treball en grup
Treball introductori per parelles
Tècniques específiques de treball cooperatiu
4) L’avaluació en l’aprenentatge cooperatiu
Propòsits i procediments d’avaluació
Els criteris d’avaluació
Obtenció d’objectius didàctics dels àmbits de coneixement
Assoliment de la competència cooperativa