Educació física creativa. Cap a una educació integral.

NIvell: Infantil-Primària-Secundària

Formadors: Álvaro Prats Bertomeu  i Vicenç Cánovas Pereda

Descripció:

Amb Educació Física Creativa volem apel·lar a la importància dels processos innovadors, creatius i transformadors en el procés d’ensenyament-aprenentatge de les capacitats físiques i motrius. Aquesta proposta es situa dins un marc global que treballa cap a una Educació Física més integral i de qualitat, on el focus de treball és la pròpia persona i el seu desenvolupament físic, emocional, psicològic i social. Així doncs, en aquesta formació es treballa sobre aquest substrat de la creativitat ​a l’Educació Física apel·lant a la creació de situacions motrius inspirades en la dansa i les arts escèniques per generar noves conductes motrius més integradores.

Objectius:

– Desenvolupar i promoure l’Educació Física Creativa dins del marc d’una Educació Física Integral i de qualitat que, des de la pedagogia de les conductes motrius, contempli el desenvolupament de la persona com a unitat bio-psico-social.

– Revisar i ampliar el marc conceptual de l’Educació Física a partir de les aportacions de les ciències socials i les ciències de la salut.

– Cercar i possibilitar la simbiosi metodològica entre la pedagogia de les conductes motrius dels àmbits propis de l’Educació Física i de la dansa i les arts escèniques.

– Possibilitar i potenciar nous espais i conductes motrius dins el marc de l’Educació Física.

– Desenvolupar les competències de l’aprendre a viure i l’aprendre a ser a partir del treball corporal d’enfocament integral i humanista.

– Generar persones social i professionalment actives, creadores, crítiques i constructives.

Continguts:

SESSIÓ 1. PRÀCTIQUES MOTRIUS INTROJECTIVES.
SESSIÓ 2. DECONSTRUCCIÓ I CONSTRUCCIÓ DE JOCS I ESPORTS.
SESSIÓ 3. CAPACITATS FÍSIQUES I ARTS ESCÈNIQUES.
SESSIÓ 4. SPORTS PERFORMANCE I PERFORMANCE ART.
SESSIÓ 5. COSSOS SOCIALMENT ACTIUS.