ESCOLA HIVERN

Un cop engegat aquest nou curs, l’MRP Terres de l’Ebre amb la col·laboració del Col·lectiu de Mestres de la Terra Alta ha seguit treballant per organitzar una nova Escola d’Hivern.

Així doncs, una vegada més, benvinguts i benvingudes a l’escola d’hivern.

Aquesta Escola d’hivern segueix amb el format online que ja vàrem estrenar durant l’Escola d’Estiu. La programació que aquesta ofereix gira entorn tres cursos:

INSCRIPCIONS TANCADES

COM GENERAR FEEDBACK PER PROMOURE L’AUTOREGULACIÓ

CODI ACTIVITAT: 8000050021

FORMADORS: Marc Beltran, Neus Sanmartí i Mercè Mas

DATES: 28 de novembre, 12 de desembre, 16 de gener, 30 de gener, 20 de febrer

HORARI: de 10 a 12.30

DESTINATARIS: Professorat d’Infantil i Primària

DESCRIPCIÓ:

Amb aquesta proposta formativa generarem espais de diàleg i reflexió per aprofundir en les condicions necessàries perquè l’aprenent es pugui autoavaluar-regular al llarg d’un procés d’aprenentatge.

Ens organitzarem de manera que abans de cadascuna de les sessions, es farà arribar als participants recursos digitals i bibliogràfics que permetin anticipar i contextualitzar els aprenentatges de manera teòrica. Durant les 5 sessions hi haurà una introducció teòrica i un espais dinamitzats per aprofundir en els diferents continguts del curs. Els assistents participaran en diferents grups de discussió on es recollirà el relat de les diferents idees força, experiències, pràctiques, dubtes, dificultats, reptes… generant connexions amb per què, quan i qui i com aplicar-ho a l’aula.

Entre sessió i sessió, els assistents hauran de recollir algunes bones idees, reptes, reflexions, experiències… fruit de les diferents reflexions i debats durant les sessions en el diari d’aprenentatge i compartir preguntes al fòrum o espai de xat.

En resum, és un curs que promou la participació activa i reflexiva, un espai de trobada on els materials i les dinàmiques ens permeten fer possible un acompanyament que afavoreixi uns aprenentatges transformadors i sostinguts en el temps interpel·lant a tots els assistents i connectant amb les seves experiències i el seu jo docent.

OBJECTIUS

 • Aprofundir en les condicions necessàries perquè l’alumnat es pugui autoavaluar-regular al llarg d’un procés d’aprenentatge i en les recerques i experiències d’aula que les avalen.
 • Analitzar estratègies i instruments per promoure el desenvolupament de la capacitat d’autoregular-se de l’alumnat.
 • Discriminar entre els tipus de feedback segons la seva funció en l’aprenentatge debatre sobre per què, quan, qui i com aplicar-los a l’aula.

CONTINGUTS

 • Autoavaluació-regulació al llarg d’un procés d’aprenentatge.
 • Estratègies i instruments per promoure el desenvolupament de la capacitat d’autoregular-se de l’alumnat.
 • Tipus de feedback segons la seva funció en l’aprenentatge

Formació reconeguda amb 25 hores pel Departament d’Educació

INSCRIPCIONS DEL 21 D’OCTUBRE AL 2 DE NOVEMBRE

FORMACIÓ RECONEGUDA PEL DEPARTAMENT D’EDUCACIÓ

METODOLOGIES DE TREBALL COMPETENCIAL A SECUNDÀRIA

CODI ACTIVITAT: 8000060021

FORMADORA: Sílvia Martínez Grau

DATES: 5 de novembre, 19 de novembre, 14 de gener, 28 de gener, 11 de febrer

HORARI: de 16.30h a 18.30h

DESTINATARIS: Professorat de secundària

DESCRIPCIÓ:

Amb aquest curs es pretén reflexionar sobre el currículum competencial i reflexionar sobre aquelles metodologies i propostes que ens permetran millorar els aprenentatges dels alumnes. L’enfocament de la feina serà eminentment pràctic però posant-hi un context que permeti treballar a partir d’un punt de partida comú i amb un llenguatge compartit. Al llarg de les sessions el professorat dissenyarà propostes que podrà aplicar a les seves classes i comentar-ne posteriorment el resultat. La preparació d’aquestes tasques també requerirà una certa dedicació asincrònica del professorat.

OBJECTIUS:

 • Comprendre el sentit del currículum competencial i de l’ordre d’avaluació en el marc de les evidències de com les persones aprenem.
 • Reflexionar sobre les característiques metodològiques de les propostes que donen resposta al currículum competencial i a l’avaluació formadora.
 • Analitzar la pròpia pràctica en relació a les activitats d’ensenyament-aprenentatge i avaluació, i trobar-hi aspectes de millora.
 • Canviar o consolidar algunes de les pràctiques d’aula per a la millora dels aprenentatges de tots els alumnes.

Donat que hi poden haver molts temes a tractar, es prioritzaran els interessos dels assistents per acabar de concretar els objectius concrets a treballar, duent a terme així una metodologia que és formativa per si mateixa: a l’inici de la primera sessió es consensuaran de manera compartida els objectius de treball i els corresponents criteris d’èxit.

CONTINGUTS

 • El currículum competencial: finalitat i interpretació a la pràctica
 • Pràctiques que funcionen: anàlisi d’exemples d’aprenentatge competencial.
 • L’avaluació formativa i formadora.
 • L’avaluació competencial.
 • Disseny, posada en pràctica i valoració d’experiències.

Formació reconeguda amb 20 hores pel Departament d’Educació

EDUCAR A LA NATURA

CODI ACTIVITAT: 8000070021

FORMADORES: Vicky Mateu, Maria Castellana

DATES: 10 de novembre, 1 de desembre, 12 de gener, 2 de febrer, 23 de febrer

HORARI: de 17.30h a 19.30h

DESTINATARIS: Professorat d’infantil i primària

DESCRIPCIÓ:

Comprendre el paper de la natura en el benestar i desenvolupament de l’infant de 0 a 12 anys i d’aquesta manera poder acompanyar infants en estades, sortides i excursions en entorns naturals, ja sigui de forma regular o esporàdica. Com l’adult s’ha de preparar, equipar i mantenir la seguretat i el confort del grup en un espai natural.

Aquesta formació no està dissenyada per oferir coneixements profunds sobre biologia i medi ambient, sinó que és una introducció per adquirir les eines i la formació bàsica per estar a la natura amb un grup d’infants.

OBJECTIUS

 • Conèixer els principis de l’escola de bosc en el marc de l’educació viva
 • Identificar els principals trets sobre el Rol de l’adult l’equip bàsic, els límits,el respecte i la llibertat
 • Dissenyar i oferir una estada a la natura

CONTINGUTS

Bloc 1 – Principis de l’escola de bosc en el marc de l’educació viva

Bloc 2 – Rol de l’adult. Equip bàsic. Límits, respecte i llibertat

Bloc 3 –Dissenyar i oferir una estada a la natura

Formació reconeguda amb 20 hores pel Departament d’Educació

COM FER LES INSCRIPCIONS

Les inscripcions s’iniciaran el proper dimecres 21 d’octubre fins el dilluns 2 de novembre.

Per dur a terme les inscripcions, és realment necessari que se segueixin els següents passos:

1-En primer lloc s’ha de formalitzar la inscripció a través de l’XTEC,

2-Seguidament realitzar pagament, el preu per sòcies i socis és de 20 euros, per no sòcies i socis 40 euros, el pagament del curs es realitzarà mitjançant transferència al nostre compte: ES27 2100 0019 4702 0051 7469 indicant el teu NOM i el NOM DEL CURS.

3-Adjudicació de les places per rigorós ordre de pagament.

4-Podràs fer seguiment de l’adjudicació de la teva plaça a través de l’XTEC http://xtec.gencat.cat/ca/formacio/la-meva-formacio/les-meves-activitats/

5-No oblideu mai que el mitjà del qual disposem per enviar comunicacions és el vostre correu corporatiu del Departament Educació (el que consta a la seva base de dades).

6- En cas de realitzar pagament després d’anunciar el tancament d’inscripció de l’activitat se us retornaran els diners, menys la comissió que ens descompta l’entitat bancària quan retornem un rebut.