Dissenyem espais que responguin a la naturalesa dels infants

Nivell: Infantil / primària

Formadores: Maria Consuelo Bleda i Anna Panisello

Descripció:
Una oportunitat per reflexionar sobre la idea que tenim d’infant i dels seus processos personals.

Analitzarem de quina manera potenciar un desenvolupament que respongui als batecs interns de cada nen/a; batecs que el guien cap a un aprenentatge autèntic.

Ens aproparem al concepte d’espais o ambients analitzant, compartint i vivint diferents propostes que ens ajudaran a transformar la nostra acció a l’escola.

Objectius:
Reflexionar sobre el concepte d’infant, les seves necessitats i el seu procés d’aprenentatge.
Analitzar les bases teòriques i les característiques bàsiques del treball per espais/ambients
Oferir eines i recursos per dissenys espais rics i respectuosos amb les necessitats dels infants.
Dissenyar propostes a partir de materials diversos que fomentin l’autonomia de l’infant i un aprenentatge vivencial i autèntic.

Continguts:
Concepte d’infants: necessitats i procés d’aprenentatge
El rol de l’adult
Els espais a Infantil i Primària: propostes, materials, organització i avaluació.
L’estètica i el disseny dels espais.