Construïm matemàtiques a l’Educació Primària

Nivell: Primària

Formadora: Magdalena Martín Enríquez

Descripció:
Curs que pretén la reflexió docent de com treballem les matemàtiques a l’aula i vol donar eines per construir entorns matemàtics manipulatius a l’Educació Primària.

Objectius:

  • Treballar les competències matemàtiques de manera vivencial i manipulativa.
  • Ajudar a crear entorns d’aprenentatge per les matemàtiques a partir de materials manipulatius.
  • Orientar en la realització d’activitats basades en la manipulació de materials i el joc.
  • Proporcionar recursos didàctics per generar materials manipulatius de fàcil construcció.

Continguts:
Reflexió del tractament de les matemàtiques en cada etapa.
El paper del docent en l’aprenentatge de les matemàtiques.
Materials manipulatius que treballen:
El raonament lògic
El raonament geomètric
Càlcul mental i escrit
Resolució de problemes