Transformem l’escola per mantenir-la oberta

Nivell: Secundària

Formador: Josep Maria Esteve Gibert

Descripció:
Negroponte comentava “al segle XXI tot ha canviat menys l’escola”. En les nostres aules es fan coses que només es fa a les escoles i que mai més les tornes a veure ni a fer servir. Per altra banda, hi ha aspectes que s’han de treballar i que no tenen l’espai per fer-ho ja que l’horari no ho permet.
Formar persones preparades pel s. XXI és una obligació de l’escola actual, Dewey ens deia “si eduquem els nostres alumnes com ho fèiem ahir, els estem hipotecant el futur”.
Els centres tenen una estructura massa rígida, hereva de l’època franquista, que no hem sabut transformar. Seguim amb el mateix procés de sempre “Escoltar i callar, treballar sol i examinar-se”, fomentem l’escola productiva que tria els millors i agrupem els aprenents per la capacitats de continguts que són capaços de retenir.
Les aules estan plenes de aprenents desmotivats, que no troben el seu espai, que no tenen eines per enfrontar-se a situacions diverses (de la vida real i del propi aprenentatge) i que van al centre per obligació.
Canviar tot això no és una tasca fàcil, portem molts anys i segles, fent les coses de la mateixa manera, només hem canviat la façana, però l’estructura segueix igual, el protagonismes és el docent (ell és qui decideix el què es fa a l’aula, quan es fa, com es fa i de quina manera es fa) i els bons docents que ho volen canviar, que per sort n’hi ha molts, es veuen relegats a no poder-les dur a terme per culpa d’un sistema poc flexible..

Objectius:
Fer visibles quines són les transformacions que s’han de dur a terme per adequar l’educació al s. XXI (metodologies, codocència, organització dels espais i horaris, recursos, activitats, projectes, així com el foment de l’autonomia i la cooperació).

Continguts:
– L’escola que volem
– Principis
– Transformacions i com organitzar-les (rols, espais, metodologies, horaris, recursos, avaluació i comunitat)
– Les competències:
Els projectes de treball
L’autonomia
El treball cooperatiu
L’avaluació formadora
Paper dels continguts
Eines d’avaluació formadora i  formativa